drewex kolorino
english version
Jesteś tutaj: strona główna
Aktualności
Raporty bieżące
Raporty okresowe
Kontakt
Zadaj pytanie
Komunikaty prasowePrzydatne linki:
Aktualności
27 grudzień 2012 - Zawarcie umowy związanej ze spłatą wierzytelności Spółki
Zarząd DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 grudnia 2012 roku podpisana została Umowa o współpracy z WIN General Management sp. z o.o. SKA siedzibą w Warszawie (dalej: WIN).
W umowie WIN zobowiązał się do współpracy ze Spółką w zakresie tworzenia skutecznej strategii realizacji układu zawieranego z wierzycielami.
Strony umowy ustaliły, że w ramach zawieranego układu dopuszcza się możliwość składania propozycji wykupu lub spłaty przez WIN wierzytelności Spółki bezpośrednio od jej wierzycieli.
Umowa wchodzi w życie w dniu zawarcia przez Spółkę pierwszej umowy z wierzycielem w ramach prowadzonego układu lub wykupu przez WIN wierzytelności Spółki.
Umowa została zawarta na czas określony niezbędny do jej wykonania tj. do zakończenia spłaty wszelkich zobowiązań Spółki wynikających z zawartego przez nią układu z wierzycielami.