drewex kolorino
english version
Jesteś tutaj: strona główna
Aktualności
Raporty bieżące
Raporty okresowe
Kontakt
Zadaj pytanie
Komunikaty prasowePrzydatne linki:
Aktualności
30 maj 2012 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
W dniu 30 maja 2012 roku na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki do Rady Nadzorczej Spółki została powołana Pani Patrycja Buchowicz, której powierzono funkcję Członka Rady Nadzorczej począwszy od dnia 30 maja 2012 roku.
Wykształcenie:
Pani Patrycja Buchowicz jest absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Katedra Rachunkowości i Finansów.
Doświadczenie zawodowe:
Pani Patrycja Buchowicz posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Uczestniczyła w licznych projektach z zakresu IPO oraz wprowadzania spółek na rynek regulowany GPW i rynek NewConnect. Odpowiadała za przygotowanie analiz ekonomiczno – finansowych, w tym na potrzeby prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Doradzała zarządom spółek przy prywatnych oraz publicznych ofertach papierów wartościowych. Uczestniczyła i koordynowała prace nad sporządzaniem Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych oraz Dokumentów Informacyjnych. Od 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Przebieg kariery zawodowej:
Od 2012 roku – Wiceprezes Zarządu Corvus Corporate Finance sp. z o. o.,
2011 – 2012 - Doradca Zarządu spółki LST CAPITAL S.A.,
Od 2004 roku – obecnie - własna działalność gospodarcza obejmująca doradztwo finansowe na rynku kapitałowym, w tym współpraca z Corvus Corporate Finance sp. z o.o.,
1994 - 2001 - Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., zatrudniona na rynku pierwotnym jako specjalista oraz project manager,
1993 - 1994 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), Biuro Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych,
1992 pracownik Politechniki Warszawskiej,
Pani Patrycja Buchowicz obecnie jest Członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: Bi Insight S.A., Baltic Ceramics S.A., Eurosnack S.A., European Power Group S.A., Fargo Systems sp. z o.o., Green Power Resources S.A., Skippi Yachts S.A., Zakłady Stolarki Budowlanej Ferno sp. z o.o..
Pani Patrycja Buchowicz była Członkiem Rad Nadzorczych spółek: Callypso Management sp. z o. o., Gymnasion S.A., Plastpack Company S.A..
Pani Patrycja Buchowicz nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Patrycja Buchowicz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym